આઇનોક્સ ગ્રીન એનર્જી આઇપીઓ સમીક્ષા (અરજી કરી શકાય)

આઇનોક્સ ગ્રીન એનર્જી આઇપીઓ સમીક્ષા (અરજી કરી શકાય)

•આઈ જી ઈ એસ એલ સારૂં પિતૃત્વ ધરાવે છે અને તેમના પીઠબળનો લાભ મેળવે છે.
• તેના વર્તમાન નાણાકીય ડેટાના આધારે, ઇશ્યૂની કિંમત નકારાત્મક પી/ઈપર છે.
• વિન્ડ એનર્જી સેગમેન્ટ આગળ ઉજ્જવળ સંભાવનાઓ માટે તૈયાર છે અને કંપની માટે શુભ સંકેત આપે છે.
• સારી રીતે જાણકાર રોકાણકારો મધ્યમથી લાંબા ગાળાના વળતરમાટે રોકાણ માટે વિચારી શકે.

 

કંપની વિશેઃ

આઈનોક્ષ ગ્રીન એનર્જી સર્વિસીસ લી. (આઈ જી ઈ એસ એલ) -( પહેલા તે આઈનોક્ષ વીન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસીસ લી. તરીકે ઓળખાતી હતી.) એ ભારતમાં વીન્ડ પાવર કામગીરી અને જાળવણી (“ ઓ એન્ડ એમ ”) સેવા પ્રદાતાઓમાંની એક છે. તે વિન્ડ ફાર્મ પ્રોજેક્ટ્‌સ માટે લાંબા ગાળાની ઓ એન્ડ એમ સેવાઓ પૂરી પાડવાના વ્યવસાયમાં રોકાયેલ છે, ખાસ કરીને વિન્ડ ટર્બાઇન જનરેટર (“ડબલ્યુ ટી જી એસ”) માટે ઓ એન્ડ એમ સેવાઓની જોગવાઈ અને વિન્ડ ફાર્મ પર સામાન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ કે જે આવા ડબલ્યુટીજીએસમાંથી પાવરને બહાર કાઢવાને સમર્થન આપે છે. ગ્રાહકો સાથેના લાંબા ગાળાના ઓ એન્ડ એમ કોન્ટ્રાક્ટને કારણે કંપનીની વાર્ષિક આવક સ્થિર છે. આઇજીઇએસએલ એ આઇનોક્સ વિન્ડ લિમિટેડ (“આઇડબલ્યુએલ”) ની પેટાકંપની છે, જે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને બીએસઇ લિમિટેડ પર સૂચિબદ્ધ છે અને આઇનોક્સ જીએફએલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઓ (“આઇનોક્સ જીએફએલ ગ્રુપ”)નો એક ભાગ છે.
આઈ જી ઈ એસ એલની પેટાકંપની તરીકે સિનર્જિસ્ટિક લાભો ભોગવે છે, જે મુખ્યત્વે આઈ ડબલ્યુ એલના ઉત્પાદન અને ડબલ્યુ ટી જી એસ સપ્લાય કરીને ટર્નકી સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડવાના વ્યવસાયમાં રોકાયેલ છે અને પવન સંસાધન મૂલ્યાંકન, સાઇટ સંપાદન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, ડબલ્યુટીજીએસના ઈ પી સી સહિત વિવિધ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.આઈજી ઈ એસ એલદ્વારા પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ માટે લાંબા ગાળાની ઓ એન્ડ એમ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.આઈ ડબલ્યુ એલ અને કંપની વચ્ચેના વિશિષ્ટ કરારને અનુસરીને,આઈ જી ઈ એસ એલ, દ્વારા વેચવામાં આવેલા તમામ ડબલ્યુટીજીએસ માટે વિશિષ્ટઓ એન્ડ એમ સેવાઓ પૂરી પાડે છે જે સામાન્ય રીતે ૫ થી ૨૦ વર્ષની વચ્ચેની શરતો માટે ડબલ્યુ ટી જી ખરીદનાર અને કંપની વચ્ચે લાંબા ગાળાનાઓ એન્ડ એમ કરારની એન્ટ્રી દ્વારા પ્રદાન કરે છે. આ વિશિષ્ટતા કરારને કારણે, આ આઈ ડબલ્યુ એલની ઓર્ડર બુક આ કંપની માટે ભાવિ આવક અને વૃદ્ધિ માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે. તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૨ સુધીમાં, આઈ ડબલ્યુ એલ એ ૯૬૪ મેગાવોટની કુલ ક્ષમતા સાથે ૨ મેઘા વોટ ક્ષમતાના ડબલ્યુ ટી જી એસના સપ્લાય માટે બંધનકર્તા કરાર કર્યા હતા. વધુમાં,આઈ ડબલ્યુ એલને ઈરાદા પત્રો પણ પ્રાપ્ત થયા હતા, જે બિન-બંધનકર્તા છે અને તેથી ૫૨૪.૭ મેગાવોટની કુલ ક્ષમતા સાથે તેના નવા ૩.૩ મેઘા વોટ ક્ષમતાના ડબલ્યુ ટી જી એસ માટે કોઈ પણ પ્રકારના બંધનકર્તા કરારના અમલ તરફ દોરી ન શકે.
૩૦ જૂન, ૨૦૨૨ સુધીમાં,આઈ જી ઈ એસ એલ ના ઓ એન્ડ એમ સેવાઓના પોર્ટફોલિયોમાં કુલ ૨૭૯૨મેઘા વોટ વિન્ડ ફાર્મ ક્ષમતા અને ૧૩૯૬ડબલ્યુ ટી જી એસનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ગુજરાતના મહિડાદ, રોજમલ, સડલા, સાવરકુંડલા, રાજકોટ અને દયાપરમાં વિવિધ ગ્રાહકો માટે કુલ ૧,૨૨૦ મેગાવોટની ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે; મધ્યપ્રદેશમાં કુકરુ, નિપાનિયા, જૌરા અને લાહોરીમાં વિવિધ ગ્રાહકો માટે કુલ ૬૩૨ મેગાવોટની ક્ષમતા; ડાંગરી, રાજસ્થાનમાં વિવિધ ગ્રાહકો માટે કુલ ૫૬૦ મેગાવોટની ક્ષમતા; અને મહારાષ્ટ્રમાં વાસપેટ, ભેંદેવાડે અને દક્ષિણ બુધમાં વિવિધ ગ્રાહકો માટે કુલ ૧૯૬ મેગાવોટની ક્ષમતા. ૨૭૯૨ મેગાવોટ ક્ષમતામાંથી, ૧૯૬૪ મેગાવોટ વ્યાપક ઓ એન્ડ એમ સેવાઓ માટે આઈ જી ઈ એસ એલના કરારોને આભારી હતી અને ૮૨૮ મેગાવોટ તેના સામાન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓ એનડ એમ કોન્ટ્રાક્ટને આભારી હતી.
સામાન્ય રીતે,આઈ જી ઈ એસ એલ ના વ્યાપક ઓ એન્ડ એમ રારો વિન્ડ ફાર્મ પર સ્થાપિત ઓ એન્ડ એમ અને સામાન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ, જેમ કે વિન્ડ ફાર્મને સપોર્ટ કરતા ઇલેક્ટ્રિકલ સબસ્ટેશન અને ટ્રાન્સમિશન લાઇન બંને માટે ઓ એન્ડ એમ સેવાઓની જોગવાઈને આવરી લે છે; તેના સામાન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓ એન્ડ એમ કોન્ટ્રાક્ટ સામાન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓ પરઓ એન્ડ એમ સેવાઓની જોગવાઈ સાથે જ સંબંધિત છે. તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૨ સુધીમાં, તેની પાસે ૪૦૧ પૂર્ણ-સમયના કર્મચારીઓનું કાર્યબળ હતું અને તે સમય-સમય પર અને જરૂરિયાતોના આધારે કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને પણ રોજગારી આપે છે. તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૨ ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રણ મહિના અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨, ૨૦૨૧ અને ૨૦૨૦ માટે, કરાર કામદારોની સરેરાશ સંખ્યા અનુક્રમે ૨૩૦, ૨૩૧, ૨૪૨ અને ૨૯૩ હતી.
ઈન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી (“આઈ ઈ એ”) અનુસાર, ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઉર્જાનો વપરાશ કરતો દેશ છે અને વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા માંગ વૃદ્ધિનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત બની ગયો છે.

ઈશ્યૂની વિગત અને મૂડીનો ઈતિહાસ

કેટલાંક દેવાની પૂર્ણ અથવા અંશતઃ ફેર ચુકવણી/ અગાઉથી ચુકવણી કરવા માટે (રૂ. ૨૬૦ કરોડ), અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુ, માટે જરૂરિયાતોને ભાગરૂપે નાણાં એકત્રિત કરવા માટે આ કંપની મેઈડન કોમ્બો આઈપીઓ સાથે રૂ.૩૭૦.૦૦ કરોડના નવા ઇક્વિટી શેર અને વેચાણ માટેની ઓફર (ઓ એફ એસ) દ્વારા રૂ. ૩૭૦ કરોડ એમ કુલ રૂ. ૭૪૦ કરોડની કિંમતના ઈક્વીટી લઈને મૂડી બજારમાં આવેલ છે. તેણે તેના રૂ. ૧૦ ની મૂળ કિંમત ધરાવતા શેર માટે રૂ. ૬૧.૦૦ – રૂ.૬પ.૦૦ પ્રતિ શેરની ની પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે જાહેર ભરણા માટે આ ઈશ્યૂ તા.૧૧ નવેમ્બર ર૦રર ના રોજ ખુલેલ છે અને તા.૧પ નવેમ્બર ર૦રર ના રોજ બંધ થશે. ઓછામાં ઓછી અરજી ૨૩૦ શેર માટે અને તે પછી તેના ગુણાંકમાં કરી શકાશે. કંપની ૫૬૯૨૩૧૬૦ તાજા ઇક્વિટી શેર તેમજ ઓ એફ એસ માટે તેટલો જ જથ્થો જારી કરશે. એકંદરે તે અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર ૧૧૩૮૪૬૩૨૦ શેર ઇશ્યૂ કરશે.ૂ કંપનીની ઇશ્યૂ પછીની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી મૂડીના ૩૯% હિસ્સો ધરાવે છે. ફાળવણી પછી, શેર બી એસ ઈ અને એન એસ ઈ પર સૂચિબદ્ધ થશે.કંપનીએ તેનો ૭૫% આઈ પી ઓ કયુ આઈ બી માટે, ૧૫% એચ એન આઈ માટે અને ૧૦% નાના રોકાણકારો માટે ફાળવ્યા છે.
આ મુદ્દાના સંયુક્ત બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ (બી આર એલ એમ એસ) એડલવાઈસ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિ., ડીએએમ કેપિટલ એડવાઈઝર્સ લિ., ઈક્વિરસ કેપિટલ પ્રા. લિ., આઈ ડી બી આઈ કેપિટલ માર્કેટ્‌સ એન્ડ સિક્યોરિટીઝ લિ., અને સિસ્ટમેટિકસ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિ. છે જ્યાર લીન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. ઇશ્યૂના રજિસ્ટ્રાર છે
આ આઈ પી ઓ પછી, આ કંપનીની વર્તમાન પેઇડ-અપ ઇક્વિટી મૂડી રૂ. ૨૩૫.૦૨ કરોડ છે જે વધીને રૂ.૨૯૧.૯૪ કરોડ થશે. આઈ પી ઓ કિંમતના ઉપલા કેપના આધારે, કંપની રૂ.૧૮૯૭.૬૧ કરોડની માર્કેટ કેપ શોધી રહી છે.

 

આર્થિક દેખાવ

આર્થિક દેખાવને મોરચે, છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં , આ કંપનીએ કુલ ટર્નઓવર / ચોખ્ખો નફો (નુકશાન)રૂ. ૧૭૨.૧૬ કરોડ / રૂ. ૧.૬૮ કરોડ (ના. વ. ૨૦), રૂ. ૧૮૬.૨૯ કરોડ / રૂ. – (૨૭.૭૩) કરોડ. (ના. વ.૨૧), અને રૂ. ૧૯૦.૨૩ કરોડ / રૂ. – (૪.૯૫) કરોડ. (ના. વ.૨૨)નોંધાવેલ છે. ના. વ. ર૩ ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં તેણે રૂ.૬૩.૧૬ કરોડના ટર્નઓવર પર રૂ. – (૧૧.૫૮) કરોડ નું નુકશાન કરેલ હતું. આમ છેલ્લા ૨૭ મહિનાથી પોસ્ટ થયેલી ખોટને કારણે, તેનો ઇશ્યૂ નકારાત્મક પી/ઈ પર છે.
છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષમાં આ કંપનીએ સરેરાશ શેર દીઠ આવક રૂ.- ( ૦.૮૬) અને સરેરાશ આર ઓ એન ડબલ્યુ – (૨૧.૫૩) ટકા દર્શાવેલ છે.તા. ૩૦ જૂન, ર૦રરના એન એ વી રૂ૩૩.૮૩ મુજબ આ ઈસ્યુનો ભાવ ૧.૯૨ ના પી/બીવીથી આવે છે, અને પ્રાઈઝબેન્ડના ઉપરના ભાવના આધારે આઈ પી ઓ પછીના એન એ વી ૩૯.૯૧ના આધારે ૧.૬૩૧ ના પી/બીવીથી આવે છે,
પ્રમોટરો/વેચણકર્તા શેરહોલ્ડરો દ્વારા શેરના સંપાદનની સરેરાશ કિંમત રૂ. ૪૭.૭૨ પ્રતિ શેર છે. મેનેજમેન્ટ દ્વારા સ્પષ્ટતા મુજબ, તેણે વ્યાજના બોજ અને ઋણમુક્તિની જોગવાઈઓને કારણે ચોખ્ખા સ્તરે ખોટ નોંધાવી છે, પરંતુ તે આટલા વર્ષોથી સરેરાશ ૫૦%થી વધુના ઈ બી આઈ ટી ડી એ માર્જિનની જાણ કરી રહ્યું છે. એકવાર આઈ પી ઓ ભંડોળ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તે પછી વ્યાજ ખર્ચ પર મોટી બચત કરશે, અન ઓ એન્ડ એમ કોન્ટ્રાક્ટ્‌સ માટે વધતા વલણને પરિણામે માર્જિનમાં સુધારો થશે.

ડિવિડન્ડ પોલિસીઃ

કંપનીએ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ્‌સના રિપોર્ટ કરેલા સમયગાળા માટે કોઈ ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું નથી. તે તેની નાણાકીય કામગીરી અને ભાવિ સંભાવનાઓના આધારે લિસ્ટિંગ પછી યોગ્ય ડિવિડન્ડ નીતિ અપનાવશે.

સમાન કંપનીઓ સાથે સરખામણી

ઓફર દસ્તાવેજો મુજબ, આ કંપની સાથે સરખાવી શકાય તેવી કોઈ લીસ્ટેડ કું. નથી.

મર્ચંટ બેંકરનો ટ્રેક રેકર્ડ

ઓફર સાથે સંકળાયેલા પાંચ બી આર એલ એમએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ૩૯ ઈશ્યૂઓનું સંચાલન કર્યું છે, જેમાંથી ૧૦ ઈસ્યુ અનુક્રમે લિસ્ટિંગ તારીખો પર ઑફર કિંમત કરતાં નીચે બંધ થઈ આવેલ હતા.

નિષ્કર્ષ / રોકાણ વ્યૂહરચના

આઇજીઇએસએલ સારા પિતૃત્વનો આનંદ માણે છે. તે “આત્મનિર્ભર ભારત” પહેલ હેઠળ નવીનીકરણીય ઉર્જા પર મોટા ખર્ચ સાથે આગળ ઉજ્જવળ સંભાવનાઓ માટે તૈયાર છે. તેની વર્તમાન નાણાકીય બાબતોના આધારે, ઇશ્યૂની કિંમત નકારાત્મક ૫ી/ઈ છે. પરંતુ ભવિષ્યની સંભાવનાઓ અને પવન ઊર્જાની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, સારી રીતે જાણકાર રોકાણકારો મધ્યમથી લાંબા ગાળાના વળતર માટે રોકાણ કરવા માટે વિચાર કરી શકે છે.

Review Author

DISCLAIMER: No financial information whatsoever published anywhere here should be construed as an offer to buy or sell securities, or as advice to do so in any way whatsoever. All matter published here is purely for educational and information purposes only and under no circumstances should be used for making investment decisions. Readers must consult a qualified financial advisor before making any actual investment decisions, based on information published here. With entry barriers, SEBI wants only well-informed investors to participate in such offers. With crazy listings in the past, SME IPOs drew the attention of investors across the board. However, as SME issues have entry barriers and continued low preference from the broking community, any reader taking decisions based on any information published here does so entirely at own risk. The above information is based on information available as on date coupled with market perceptions. The Author has no plans to invest in this offer.

(SEBI registered Research Analyst-Mumbai).

About Dilip Davda

Dilip Davda is veteran journalist associated with stock market since 1978. He is contributing to print and electronic media on stock markets/insurance/finance since 1985.

Dilip Davda is a leading reviewer of public issues and NCDs in the primary stock market in India. The knowledge he gained over 3 decades while working in the stock market and a strong relationship with popular lead managers makes his reviews unique. His detail fundamental and financial analysis of companies coming up with IPO helps investors in the primary stock market. Dilip Davda has a special interest in analyzing the SME companies and writing reviews about their public issues. His reviews are regularly published online and in news papers.

Email: dilip_davda@rediffmail.com

Courtesy:  https://www.chittorgarh.com/